امـروز : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تهران توسعه پیدا نمی کند مگر آنکه توسعه از کف محلات شروع شود / سایر دستگاه ‌ها هیچ الزامی برای گرفتن مشورت و انجام مطالبات با شورایاری ندارند بلکه آنان را مزاحم تلقی می کنند/ متاسفانه ارتباط شورایاری به ارتباط با شهرداری آن هم به صورت ناقص محدود شده است/ شورایاری ها نقش جدی در تاب آوری ایجاد می کنند

نشست های تخصصی روایت شورایاری؛ از گذشته به آینده در شورای شهر تهران برگزار شد. در این نشست مجید فراهانی به بحث و بررسی در رابطه با لزوم حضور موثر با شورایاری ها پرداخت.   نشست های تخصصی روایت شور...

تهران توسعه پیدا نمی کند مگر آنکه توسعه از کف محلات شروع شود / سایر دستگاه ‌ها هیچ الزامی برای گرفتن مشورت و انجام مطالبات با شورایاری ندارند بلکه آنان را مزاحم تلقی می کنند/ متاسفانه ارتباط شورایاری به ارتباط با شهرداری آن هم به صورت ناقص محدود شده است/ شورایاری ها نقش جدی در تاب آوری ایجاد می کنند
در صحن علنی شورا