امـروز : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

لزوم حل معضل تاریخی پیدا کردن آدرس در تهران/ با حفظ نام شهدا، خیابان های شهر را شماره گذاری کنید

عضو شورای شهر تهران با اشاره به معضل پیدا کردن آدرس در پایتخت، به لزوم شماره گذاری معابر و خیابان ها تاکید کرد. مجید فراهانی در صد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات پیدا کردن آ...

لزوم حل معضل تاریخی پیدا کردن آدرس در تهران/ با حفظ نام شهدا، خیابان های شهر را شماره گذاری کنید

پس از لغو مصوبه برج‌باغ دیگر شاهد صدور پروانه برای ساخت و ساز در باغات نخواهیم بود

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با حضور در مراسم درختکاری خانی‌آباد جنوبی ضمن اشاره به مشکلات مناطق جنوبی پایتخت بر اهتمام شورای پنجم در توسعه این مناطق و صیانت از محیط زیست تاکید کرد. به گزا...

پس از لغو مصوبه برج‌باغ دیگر شاهد صدور پروانه برای ساخت و ساز در باغات نخواهیم بود
در صحن علنی شورا