امـروز : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

واکنش مجید فراهانی به رای دیوان عدالت در خصوص عدم برگزاری انتخابات شورایاری

توئیت|دکتر فراهانی در واکنش به رای دیوان عدالت اداری نوشت: رای دیوان عدالت اداری درباره #شورایاری نه تنهامغایر بافصل هفتم قانون اساسی است،بلکه ناقض رویکردهای دوره جدید قوه قضائیه نیز می باشد. امیدوارم...

واکنش مجید فراهانی به رای دیوان عدالت در خصوص عدم برگزاری انتخابات شورایاری

نامه سرگشاده مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران به دکتر نمکی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص سانحه کلینیک سینامهر

نامه سرگشاده مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران به دکتر نمکی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص سانحه کلینیک سینامهر   متن نامه سرگشاده دکتر فراهانی به وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی د...

نامه سرگشاده مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران به دکتر نمکی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص سانحه کلینیک سینامهر

وزارت بهداشت در قبال حادثه کلینیک سینا پاسخگو نیست/ وزارت بهداشت وظایف مصوب در قبال نظارت بر ساختمان های زیر مجموعه دارد

مجید فراهانی: وزارت بهداشت در قبال حادثه کلینیک سینا پاسخگو نیست/ وزارت بهداشت وظایف مصوب در قبال نظارت بر ساختمان های زیر مجموعه دارد رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به عدم پاسخگوی...

وزارت بهداشت در قبال حادثه کلینیک سینا پاسخگو نیست/ وزارت بهداشت وظایف مصوب در قبال نظارت بر ساختمان های زیر مجموعه دارد

خلا قانونی در مواجهه با ساختمان های نا ایمن/ لزوم نظارت وزارت بهداشت بر ایمنی کلینیک ها و واحدهای درمانی

مجید فراهانی مطرح کرد: خلا قانونی در مواجهه با ساختمان های نا ایمن/ لزوم نظارت وزارت بهداشت بر ایمنی کلینیک ها و واحدهای درمانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران بر لزوم نظارت وزارت بهداشت...

خلا قانونی در مواجهه با ساختمان های نا ایمن/ لزوم نظارت وزارت بهداشت بر ایمنی کلینیک ها و واحدهای درمانی
در صحن علنی شورا