شورای پنجم ترمز استقراض را کشیده است/ لزوم آسیب شناسی کارگزاری ها/ ۳ هزار میلیارد از بدهی دوران گذشته به بانک ها در سال ۹۷ پرداخت شده است/ عدم پرداخت بدهی بانک ها در گذشته تضمین بانک ها در اوراق مشارکت را به مخاطره انداخت

  رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر تهران نسبت به کاهش استقراض مدیریت شهری طی سال گذشته و فعالیت کارگزاری ها واکنش نشان داد. مجید فراهانی در جریان صد و چهل...

شورای پنجم ترمز استقراض را کشیده است/ لزوم آسیب شناسی کارگزاری ها/ ۳ هزار میلیارد از بدهی دوران گذشته به بانک ها در سال ۹۷ پرداخت شده است/ عدم پرداخت بدهی بانک ها در گذشته تضمین بانک ها در اوراق مشارکت را به مخاطره انداخت

🔹دست دولت در جیب شوراها/ عقب گرد دولت در لایحه مالیات ارزش افزوده/ تخریب شهر؛ آینده لایحه مالیات ارزش افزوده

مجید فراهانی در گفتگو با سازندگی نسبت به لایحه شوراستیز مالیات بر ارزش افزوده واکنش نشان داد. 🔸مجید فرهانی، ‌رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در این باره به سازندگی می‌گوید: 🔻سال‌های گذشته سهم شهرداری...

🔹دست دولت در جیب شوراها/ عقب گرد دولت در لایحه مالیات ارزش افزوده/ تخریب شهر؛ آینده لایحه مالیات ارزش افزوده
در صحن علنی شورا