امـروز : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

تجهیزات ارسال شده به مناطق سیل زده برای اجرای پروژه ها در پایتخت کاربرد دارد/ در صورت وقوع بحران شهرداری تهران آمادگی کامل دارد

بیش از سه هفته مناطق مختلف کشورمان درگیر سیل شده و همه نهادها از جمله شهرداری کمک های خود را برای بهبود شرایط به این مناطق اعزام کرده است؛ در حالی که این سوال مطرح است که با شدت بارش های بهاری طی روزه...

تجهیزات ارسال شده به مناطق سیل زده برای اجرای پروژه ها در پایتخت کاربرد دارد/ در صورت وقوع بحران شهرداری تهران آمادگی کامل دارد
در صحن علنی شورا