امـروز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

درخواست مجید فراهانی از آیت الله رئیسی برای تجدید نظر درباره رای دیوان عدالت اداری درباره شورایاری ها

دکتر مجید فراهانی ؛عضو و رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، از ایشان درخواست تجدید نظر درباره رای دیوان عدالت اداری برای انتخابات ...

درخواست مجید فراهانی از آیت الله رئیسی برای تجدید نظر درباره رای دیوان عدالت اداری درباره شورایاری ها

لزوم تامین مالی توسعه خطوط مترو از محل درآمد مجتمع های ایستگاهی و پرداخت سهم ۲۰ درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی

مجید فراهانی مطرح کرد: لزوم تامین مالی توسعه خطوط مترو از محل درآمد مجتمع های ایستگاهی و پرداخت سهم ۲۰ درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم تامین ما...

لزوم تامین مالی توسعه خطوط مترو از محل درآمد مجتمع های ایستگاهی و پرداخت سهم ۲۰ درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی
در صحن علنی شورا