ارسال لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی جهت پیش بینی روشهای تأمین مالی به دولت/ به دلیل محدودیتهای اعتباری تنها بازسازی ناوگان فرسوده انجام شده است

پاسخ وزارت کشور به تذکر مجید فراهانی  مبنی بر “لزوم اجرای قانون هوای پاک در خصوص افزایش و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری”:   ارسال لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی جهت پیش ...

ارسال لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی جهت پیش بینی روشهای تأمین مالی به دولت/ به دلیل محدودیتهای اعتباری تنها بازسازی ناوگان فرسوده انجام شده است

تحریم های ظالمانه اجازه نمی دهد مبارزه با کرونا مسیر درست خود را طی کند/  کرونا دامن گیر کسانی که امکانات را از ما دریغ کردند ، خواهد شد

مجید فراهانی در جلسه مشترک اعضای سازمان بهداشت جهانی با مدیران سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران: تحریم های ظالمانه اجازه نمی دهد مبارزه با کرونا مسیر درست خود را طی کند/  کرونا دامن گیر کسانی که امکا...

تحریم های ظالمانه اجازه نمی دهد مبارزه با کرونا مسیر درست خود را طی کند/  کرونا دامن گیر کسانی که امکانات را از ما دریغ کردند ، خواهد شد

اختصاص یک سوم بودجه سال ۹۹ به حمل و نقل و عمران/  رشد ۲ هزار میلیاردی بودجه حمل و نقل در سال ۹۹/ اختصاص ۵ هزار میلیارد برای پرداخت دیون گذشته شهرداری

فراهانی مطرح کرد: اختصاص یک سوم بودجه سال ۹۹ به حمل و نقل و عمران/  رشد ۲ هزار میلیاردی بودجه حمل و نقل در سال ۹۹/ اختصاص ۵ هزار میلیارد برای پرداخت دیون گذشته شهرداری رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شو...

اختصاص یک سوم بودجه سال ۹۹ به حمل و نقل و عمران/  رشد ۲ هزار میلیاردی بودجه حمل و نقل در سال ۹۹/ اختصاص ۵ هزار میلیارد برای پرداخت دیون گذشته شهرداری

صورتجلسه نظرات شورایاری ها به شورای شهر ارسال شود / پروژه های محلی باید با نظر شورایاری ها اولویت بندی شود

فراهانی پیشنهاد داد: صورتجلسه نظرات شورایاری ها به شورای شهر ارسال شود / پروژه های محلی باید با نظر شورایاری ها اولویت بندی شود رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در بررسی بودجه ۹۹ شهرداری تهران...

صورتجلسه نظرات شورایاری ها به شورای شهر ارسال شود / پروژه های محلی باید با نظر شورایاری ها اولویت بندی شود
در صحن علنی شورا