شکل گیری جدال زندگی و مرگ به بهانه شیوع کرونا شایسته این مردم نیست/ مردم نمی خواهند مالیات و عوارض شان توسط دولت و شهرداری به هدر رود

مجید فراهانی: شکل گیری جدال زندگی و مرگ به بهانه شیوع کرونا شایسته این مردم نیست/ مردم نمی خواهند مالیات و عوارض شان توسط دولت و شهرداری به هدر رود/ مگر تامین واکسن رایگان و به موقع سخت است که حرف از ...

شکل گیری جدال زندگی و مرگ به بهانه شیوع کرونا شایسته این مردم نیست/ مردم نمی خواهند مالیات و عوارض شان توسط دولت و شهرداری به هدر رود

ارائه لايحه اصلاح مصوبه ارتقاي ايمني تخريب و گودبرداري‌هاي ساختماني شهر تهران

شهردار تهران در پاسخ به تذکر فراهانی مطرح کرد؛ ارائه لايحه اصلاح مصوبه ارتقاي ايمني تخريب و گودبرداري‌هاي ساختماني شهر تهران پیروز حناچی شهردار تهران، طی نامه ای و در پاسخ به سوال مجید فراهانی، رئیس ک...

ارائه لايحه اصلاح مصوبه ارتقاي ايمني تخريب و گودبرداري‌هاي ساختماني شهر تهران

لزوم انتشار فهرست دریافت کنندگان واکسن کرونا در مجموعه مدیریت شهری کشور

🔹درخواست مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران از وزیر بهداشت: لزوم انتشار فهرست دریافت کنندگان واکسن کرونا در مجموعه مدیریت شهری کشور متن نامه به شرح ذیل است؛ بسمه تعالی با سلام و احترام ضمن آرزوي قبولي ...

لزوم انتشار فهرست دریافت کنندگان واکسن کرونا در مجموعه مدیریت شهری کشور
در صحن علنی شورا