درخواست عضو شورای شهر تهران از وزیر بهداشت درباره اختصاص سهميه واكسن كرونا براي تطهيرگران

درخواست مجید فراهانی؛ عضو شورای شهر تهران از وزیر بهداشت درباره اختصاص سهميه واكسن كرونا براي تطهيرگران و كاركنان بخش هاي عملياتي سازمان بهشت زهرا(س) و آرامستانها در ساير شهرها ❇️متن نامه به شرح ذیل ا...

درخواست عضو شورای شهر تهران از وزیر بهداشت درباره اختصاص سهميه واكسن كرونا براي تطهيرگران

افتتاح ۲ تقاطع غیر همسطح در ۶ ماه اول ۱۴۰۰/ احتمال افتتاح پل فرجام در اردیبهشت سال آینده

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بازدید از تقاطع غیر همسطح اتوبان شهید باقری منطقه ۴ شهرداری تهران از افتتاح ۲ تقاطع غیر همسطح در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد. مجید فراهانی، رئیس ک...

افتتاح ۲ تقاطع غیر همسطح در ۶ ماه اول ۱۴۰۰/ احتمال افتتاح پل فرجام در اردیبهشت سال آینده
در صحن علنی شورا