بیش از نیمی از حوادث شهر تهران در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد/ لزوم ایمنی کارگاه های ساختمانی

مجید فراهانی: بیش از نیمی از حوادث شهر تهران در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد/ لزوم ایمنی کارگاه های ساختمانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ضمن موافقت با طرح دستورالعمل حصارکارگاهی...

بیش از نیمی از حوادث شهر تهران در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد/ لزوم ایمنی کارگاه های ساختمانی

شورایاران نظارت کنند پول پروژه‌های توسعه محلی جای دیگر خرج نشود/ مگا پروژه‌ها دارایی شهر را می‌بلعید

رئیس شورای شهر تهران: در جمع شورایاران: شورایاران نظارت کنند پول پروژه‌های توسعه محلی جای دیگر خرج نشود/ مگا پروژه‌ها دارایی شهر را می‌بلعید رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه امروزه نیاز پایتخت ا...

شورایاران نظارت کنند پول پروژه‌های توسعه محلی جای دیگر خرج نشود/ مگا پروژه‌ها دارایی شهر را می‌بلعید

حضور شورایاران در بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ یعنی مردم محله مبنای عمل هستند/ اولویت قرار دادن مردم در شهر اقدام جدیدی بود

مسجد جامعی: حضور شورایاران در بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ یعنی مردم محله مبنای عمل هستند/ اولویت قرار دادن مردم در شهر اقدام جدیدی بود رئیس ستاد شورایاری‌های شهر تهران ضمن تقدیر از امکان حضور شورایاران در فرآیند ...

حضور شورایاران در بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ یعنی مردم محله مبنای عمل هستند/ اولویت قرار دادن مردم در شهر اقدام جدیدی بود

اجرای۱۲۵۹ پروژه توسعه محلی در سطح مناطق شهرداری تهران/ اختصاص ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های توسعه محلی در سال ۱۴۰۰ / لزوم دعوت از شورایاران در جلسات کنترل پروژه محلات

مجید فراهانی خبر داد: اجرای۱۲۵۹ پروژه توسعه محلی در سطح مناطق شهرداری تهران/ اختصاص ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های توسعه محلی در سال ۱۴۰۰ / لزوم دعوت از شورایاران در جلسات کنترل پروژه محلات ...

اجرای۱۲۵۹ پروژه توسعه محلی در سطح مناطق شهرداری تهران/ اختصاص ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های توسعه محلی در سال ۱۴۰۰ / لزوم دعوت از شورایاران در جلسات کنترل پروژه محلات
در صحن علنی شورا