رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ شهرداری را تشریح کرد.

  مجید فراهانی در فرآیند نشست تشریح لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ شهرداری تهران گفت: روند بررسی بودجه پس از ارسال شهرداری آغاز شده است. ما تا پایان امسال باید بودجه را تصویب کنیم و برای فرمانداری ارسال...

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ شهرداری را تشریح کرد.

برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم/ لزوم تعامل با دانشگاه ها برای توسعه مناطق شهری

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با حضور در جمع دبیران شورایاری منطقه ۶ به بحث و بررسی در خصوص چالش ها و معضلات این منطقه پرداخت و با اشاره به نقش سرمایه گذاران برای توسعه پروژه ها به اهمیت حض...

برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم/ لزوم تعامل با دانشگاه ها برای توسعه مناطق شهری
در صحن علنی شورا